• รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

– พนักงานฝ่ายบัญชี  : หลายอัตรา

วุฒิการศึกษา : – ปวช. ปวส.

                 – วุฒิปริญญาตรี

– เจ้าหน้าที่ธุรการ : หลายอัตรา

วุฒิการศึกษา : – ปวช. ปวส.

                – วุฒิปริญญาตรี

– เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT : หลายอัตรา

วุฒิการศึกษา : – ปวช. ปวส.

                – วุฒิปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่)

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม

-มีความรู้ด้าน E-commerce

เงินเดือน : –

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คิงส์ มาร์เบิ้ล แอนด์ แกรนิต (สาขา 2 ) 

71 หมู่ 10 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

วิธีการรับสมัครงาน : สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail สมัครงานมาที่ info@kg.co.th